Jak probíhá léčba

1. Konzultace

Při první návštěvě Vás seznámíme s povahou ortodontické anomálie, se kterou k nám přicházíte. Dozvíte se, zda je léčba zapotřebí, a pokud ano, jakým typem aparátu. Nastíníme Vám, co zhruba ortodontická léčba obnáší časově, finančně, a jaké klade nároky na dentální hygienu. – Doporučujeme s sebou přínést žádanku – doporučení od Vašeho zubního lékaře. V opačném případě si konzultaci hradíte.

2. Vstupní vyšetření

Při této návštěvě zhotovujeme otisky čelistí, rentgenové snímky a fotky. Na základě těchto podkladů lékař zhotoví léčebný plán.

3. Předání léčebného plánu

Po důkladném proměření a vyhodnocení veškerých podkladů se scházíte s lékařem k předání léčebného plánu. Je Vám vysvětlen postup možné ortodontické léčby, její jednotlivé kroky, cenový rozpočet a časová náročnost. Budete mít možnost prohlédnout si jednotlivé typy ortodontických aparátú a vyslechnout si jejich klady a zápory. Nyní stojíte před rozhodnutím, zda ortodontickou léčbu opravdu chcete podstoupit.

4. Samotné zahájení léčby

Snímacím či fixním aparátem.